Projekat MEGA KOMPJUTER predstavlja naš doprinos društvu i akademskoj zajednici u cilju razvoja i primene informacionih tehnologija u svim oblastima nauke (medicina, farmacija, fizika, matematika, hemija, mašinstvo, arhitektura,…).

Spostvenim snagama i znanjem razvili smo superkompjuter koji ujedno košta 10x manje nego konvencionalni, troši 20x manje električne energije za rad i hlađenje nego PARADOX.

Želja nam je da napravimo najjači superkompjuter na Balkanu, ali značajno energetski efikasniji od postojećih super kompjutera koji troše veliku količinu električne energije kako za svoj rad tako i za hlađenje.

Korišćenje resursa MEGA KOMPJUTERA biće BESPLATNO za sve naučne ustanove (fakulteti i istraživačko razvojni centri svih univerziteta u Srboji) taakođe moći će koristiti i istraživači naučno tehnoloških parkova i habova.