Projekat REBANK – RECIKLAŽNA BANKA predstavlja pionirski poduhvat u Srbiji na polju ZELENE EKONOMIJE.

Projekat predviđa otvaranje otkupnih mesta RE-BANK (ekspoziture Reciklažne banke) gde bi građani mogli konvertovati sortiran komunalni otpad u novac kroz sistem reciklažnih poena.

Prilikom pripremanja projekta, posebnu pažnju obratili smo na sledeće aspekte:

  • Upošljavanje ugrožene kategorije stanovništva (mladi do 35 godina)
  • Upošljavanje marginalizovanih grupa (pripadnici romske nacionalnosti)
  • Ravnomerni regionalni razvoj
  • Povećan obim poslovanja lokalnih firmi kao dobavljača
  • Povećan promet robe domaće proizvodnje i jačanje srpske privrede.
  • Smanjenje prometa gotovog novca uvođenjem kartica onemogućavaju se poreske utaje (smanjenje sive ekonomije)
  • Ponovno iskorišćenje i reciklaža otpada
  • Prevencija nastajanja otpada, razvoj čistijih tehnologija radi otklanjanja opasnosti od njegovog štetnog dejstva na životnu sredinu.

REBANK – RECIKLAŽNA BANKA jedinstven je projekat na našim prostorima jer predviđa otkup reciklabilnog otpada direktno od generatora otpada, to jest, građana. Time dobijamo sirovinu najvišeg kvaliteta, a ne plastične flaše i limenke prikupljene iz kontejnera i sa deponija.

Transportna sredstva koja ćemo koristiti u poslovanju su jedinstvena jer kao pogon koriste komprimovani vazduh, nemaju negativan uticaj na životnu sredinu i u potpunosti su ekološka.

Uvođenjem REBA kartica omogućujemo sakupljanje poena i elektronsko konvertovanje u realan novac na kartici sa kojom je moguće kupovati u Srbiji.

U saradnji sa bankom, formirali bismo specijalnu DINA pripejd karticu koja bi bila korišćena za evidenciju i isplatu članovima prilikom otkupa reciklabilnog otpada u objektima RECIKLAŽNE BANKE.

.