Projekat aplikacija BARKOD je pre svega informativnog karaktera, jer korisnicima aplikacije kao i posetiocima sajta omogućava da na osnovu skeniranog ili unetog barkoda dobiju informacije o osnovnim informacijama o proizvodu, olakšava da pročitamo deklaracije proizvoda koje su ili dosta sitne ili ih gotovo nema na nekim proizvodima, informacije o aditivima koji su prisutni u proizvodu tj upotrebljeni za njegovu proizvodnju.

Istovremeno projekat ima i ekološki aspekt jer edukuje stanovništvo o simbolima (piktogramima) koji se pojavljuju na ambalaži, zatim nas upućuje od čega je napravljena ambalaža u kojooj je proizvod upakovan ili skladišten i kako treba odložiti ambalažu ili proizvod posle upotrebe.